2023 Νόμιμος Εκπρόσωπος στην Κύπρο

April 11th, 2023|

Είναι επίσης Νόμιμος Εκπρόσωπος στην Κύπρο και Επικεφαλής του προγράμματος Erasmus + για τη Νεολαία, του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps) καθώς άλλων σημαντικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

2023 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

April 11th, 2023|

Σήμερα είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.

2015-2016 Πρόεδρος Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΦΕΚ ΗΒ)

January 22nd, 2021|

Αγωνίστηκα με ζήλο και συλλογικά για το κοινό καλό, με προτάσεις και εισηγήσεις προς όφελος της φοιτητιώσας νεολαίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

2014-2015 Πρόεδρος ΦΠΚ Πρωτοπορία Ηνωμένου Βασιλείου

January 22nd, 2021|

Η μέγιστη τιμή για εμένα. Είμαι ευγνώμων που τα μέλη της παράταξης μου έδωσαν αυτή την εύκαιρα. Η ΦΠΚ Πρωτοπορία ΗΒ με βελτίωσε σαν άνθρωπο και της χρωστώ πάρα πολλά.

2010-2012 Ολοκλήρωσα τη στρατιωτική μου θητεία στις Δυνάμεις Καταδρομών

January 21st, 2021|

Αναντίλεκτα, οι περήφανες Δυνάμεις Καταδρομών με έμαθαν να μην παρατώ ποτέ τους στόχους μου και να πολεμώ μέχρι τέλους για αυτούς.

Go to Top