Η Νομική μου άλλαξε τον τρόπο σκέψης μου και μου άνοιξε πάρα πολλές επαγγελματικές πόρτες στην ζωή μου.