Από τη θέση του Επαρχιακού της ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι διαμένουν στην Επαρχία Αμμοχώστου, αλλά και τους πρόσφυγες μας οι οποίοι ζουν στις υπόλοιπες επαρχίες.