Εδώ και τέσσερα χρόνια εξασκώ το επάγγελμα του Δικηγόρου, στο σύντομο αυτό ταξίδι μέχρι στιγμής έμαθα πολλά, τα οποία εφαρμόζω και στην καθημερινή μου ζωή.