Η μέγιστη τιμή για εμένα. Είμαι ευγνώμων που τα μέλη της παράταξης μου έδωσαν αυτή την εύκαιρα. Η ΦΠΚ Πρωτοπορία ΗΒ με βελτίωσε σαν άνθρωπο και της χρωστώ πάρα πολλά.