Αμμόχωστος, η Πόλη μας.

May 17th, 2021|Θέσεις|

Τι είναι η Αμμόχωστος; Και τι δεν είναι. Ο εμπορικός,  τουριστικός πνεύμονας της πατρίδας μας, αλλά, πάνω από όλα, μια πόλη πολιτιστικής ανάτασης και καλλιέργειας, αλλά και οικονομικής και κοινωνικής [...]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

April 14th, 2021|Θέσεις|

Η επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της χρηματοοικονομικής κρίσης και ύφεσης του 2013 και η συνεπαγόμενη αύξηση των αναγκών κοινωνικής πρόνοιας, έθεσαν την κοινωνική πολιτική ως άμεση [...]

ΠΑΙΔΕΙΑ

April 14th, 2021|Θέσεις|

Παρά το ψηλό ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρατηρείται χαμηλό ποσοστό εγγραφής στην επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και χαμηλό ποσοστό αποφοίτων σε θέματα Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM). Επιπλέον, η [...]

ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

April 14th, 2021|Θέσεις|

Η Κύπρος θα πρέπει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας για να καταστεί καινοτόμα και με νέους παραγωγικούς τομείς, ούτως ώστε να διαφυλάξουμε την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη, [...]

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

April 12th, 2021|Θέσεις|

Χωρίς αμφιβολία, η πραγματική δικαίωση των προσφύγων μόνο μέσω της λύσης μπορεί να επιτευχθεί. Την ίδια στιγμή, όμως, οφείλουμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν επωμισθεί το [...]

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ & ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

April 12th, 2021|Θέσεις|

Λόγω του φαινομένου της αστυφιλίας, οι περιοχές της υπαίθρου, και κυρίως οι πιο απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα, εμφανίζουν πληθυσμιακή αποψίλωση, έλλειψη επιχειρηματικών δράσεων και ευκαιριών εργασίας, γερασμένη πληθυσμιακή σύνθεση, [...]

ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

April 12th, 2021|Θέσεις|

Οι δείκτες ανεργίας στη νεολαία παραμένουν ακόμη σε ψηλά επίπεδα. Σε αυτό πλαίσιο, η προώθηση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας αποτελεί καθοριστικής σημασίας πολιτική, με σημαντικές κοινωνικές προεκτάσεις αλλά και οικονομικά οφέλη. [...]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

April 12th, 2021|Θέσεις|

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, το φαινόμενο της αυξανόμενης θέρμανσης του πλανήτη, η εναλλαγή μεγάλων περιόδων ξηρασίας και έντονων βροχοπτώσεων, η λειψυδρία, οι καύσωνες και η απώλεια της βιοποικιλότητας, αποτελούν δυσμενείς [...]

ΥΓΕΙΑ

April 12th, 2021|Θέσεις|

Η πανδημία αποτέλεσε μια τεράστια πρόκληση για το σύστημα υγείας, που, χάρη στο ΓΕΣΥ, άντεξε τις ασφυκτικές πιέσεις που ασκήθηκαν. Την ίδια στιγμή, όμως, ανέδειξε την ανάγκη να ληφθούν πρόσθετα [...]

Γιατί στον πολιτικό στίβο…..

March 14th, 2021|Θέσεις|

- Άρθρο μου στην εφημερίδα ο Φιλελεύθερος 14.03.21 Το να ασχολείσαι με την πολιτική απαιτεί θέληση, πείσμα, επιμονή και διάθεση για προσφορά. Ταυτόχρονα, η πορεία προς τo κοινοβούλιο προϋποθέτει και [...]

Go to Top