Μπροστά στις τεράστιες προκλήσεις που περιμένουν την πατρίδα μας, πρυτάνευσε επιτέλους η λογική.

Η έγκριση του προϋπολογισμού είναι προς όφελος της κοινωνίας και της ευημερίας της χώρας μας. Η πλειοψηφία των βουλευτών αντιλήφθηκε τις ανάγκες των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, του συστήματος υγείας, αλλά και γενικά την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την κρίση την οποία βιώνουμε.