Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, το φαινόμενο της αυξανόμενης θέρμανσης του πλανήτη, η εναλλαγή μεγάλων περιόδων ξηρασίας και έντονων βροχοπτώσεων, η λειψυδρία, οι καύσωνες και η απώλεια της βιοποικιλότητας, αποτελούν δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που εμφανίζονται με μεγαλύτερη ένταση σε ολοένα και περισσότερες περιοχές του πλανήτη μας.

Συνεπώς, η κρισιμότητα της κατάστασης επιβάλλει επιτακτικά τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων και την εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών προκειμένου να διασφαλίσουμε την μακροπρόθεσμη αειφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη.

⮚ Πρόταση:
● Προώθηση των ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων μέσω παροχής οικονομικών και άλλων κινήτρων στους ιδιοκτήτες ακινήτων και στους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης (π.χ. χρήση γης για παραγωγή ενέργειας, φορολογικά κίνητρα για κεφαλαιακές δαπάνες που αποσκοπούν στην ενεργειακή αποδοτικότητα κατά την ανέγερση και ανακαίνιση κτιρίων, παραγωγή ηλιακής ενέργειας σε στέγες κυβερνητικών κτιρίων ή κατά μήκος των αυτοκινητόδρομων, παραχώρηση υψηλότερου συντελεστή δόμησης στην περίπτωση ανέγερσης πράσινων κτιρίων και επίσπευση της έκδοσης πολεοδομικής άδειας).

● Προώθηση ηλιακής ενέργειας:
– Δημιουργία προγραμμάτων που θα επιτρέπουν σε εγκαταστάσεις να συνδέονται με το δίκτυο και να πληρώνονται για την ενέργεια που παράγουν.
– Διασφάλιση της έγκαιρης έγκρισης ηλιακών εγκαταστάσεων για σύνδεση στο δίκτυο, χωρίς να επιβαρύνεται ο επενδυτής με έξοδα υπερωριών.

● Φωτοβολταικά:
– Σταδιακή εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων σε νοσοκομεία, δημόσια κτίρια, υπουργεία κτλ.
– Παροχή κινήτρων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων σε όλα τα νέα κτίρια (π.χ. προγράμματα δανεισμού με χαμηλότερο επιτόκιο, χορήγηση δανείων και φορολογικών πιστώσεων).

● Σταδιακή εισαγωγή περιβαλλοντικών φόρων.

● Υιοθέτηση κινήτρων σε επιχειρήσεις για απόκτηση περιβαλλοντικής πιστοποίησης.

● Παροχή κινήτρων (όπως σχέδια επιχορηγήσεων ή φορολογικά κίνητρα) για κυπριακές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα, που αφορούν την προώθηση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης νερού κατά την ανακαίνιση/ ανέγερση έργων.

● Παροχή κινήτρων για τη χρήση ηλεκτρικών ποδηλάτων και ηλεκτρικών οχημάτων.

● Καταγραφή προμηθευτών, φορέων παροχής υπηρεσιών ή ανάδοχων που έχουν συμμορφωθεί με τις περιβαλλοντικές νομοθεσίες/ κανονισμούς.

● Εφαρμογή σχεδίου Μέτρων για την καταπολέμηση της απερήμωσης.

● Δράσεις προστασίας και βελτίωσης των παράκτιων ζωνών από τη διάβρωση των ακτών περιλαμβανομένης της κατασκευής κυματοθραυστών
* Πλήρης αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς σε δασικές περιοχές που έχουν καταστραφεί από πυρκαγιά.
* Ολοκλήρωση της επιστημονικής αποτύπωσης του θαλάσσιου και χερσαίου μας οικοσυστήματος.