Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αφορά στην αξιοποίηση και χρήση Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του κράτους, στην παροχή υπηρεσιών αυξημένης ποιότητας και αξίας, στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού, και στη μείωση κόστους και του απαιτούμενου χρόνου ολοκλήρωσης σχετικών αιτημάτων. Συμβάλλει ακόμη στην αντιμετώπιση ζητημάτων διαφθοράς και κακοδιαχείρισης, στην αύξηση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και στην προώθηση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών.

Παρά τα σημαντικά θετικά βήματα που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα -ελέω της πανδημίας- για την αξιοποίησή της, η συνολική εικόνα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παραμένει προβληματική. Η Δημόσια Διοίκηση εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από δαπανηρές, χρονοβόρες και αφιλόξενες υπηρεσίες, πολύπλοκες διαδικασίες, γραφειοκρατία και αδιαφάνεια. Συχνά υπάρχει μια αποσπασματική αντιμετώπιση των ζητημάτων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με έντονο κατακερματισμό, ελλιπή διασύνδεση και αξιοποίηση υπαρχόντων συστημάτων. Εμπλέκεται πληθώρα φορέων, με αποτέλεσμα σπατάλη στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και αναποτελεσματικότητα λόγω επικαλύψεων και αντιφάσεων στον τρόπο που υποστηρίζονται οι δημόσιες υπηρεσίες. Είναι σαφές ότι η Δημόσια Διοίκηση μπορεί να επωφεληθεί και από επιτυχημένες δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης χωρών του εξωτερικού, οι οποίες μπορεί να αξιοποιηθούν σε επίπεδο διαμόρφωσης ιδεών, καθορισμού προτεραιοτήτων, καθώς και τακτικών και αρχών υλοποίησης. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να μη γίνεται άκριτη αφομοίωση τέτοιων λύσεων δίχως την αξιολόγηση της σχετικότητας και βιωσιμότητάς τους στο Κυπριακό περιβάλλον.

Ας μιλήσουμε για την Εσθονία. Μια χώρα με πρότυπη χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μια ολόκληρη γενιά Εσθονών θεωρεί δεδομένη τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης του συνόλου των αναγκών ενός μέσου πολίτη. Από τη συνταγογράφηση φαρμάκων και την παρακολούθηση του ατομικού ιατρικού φακέλου ως την έκδοση ταυτότητας και την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, όλα ηλεκτρονικώς εδώ και είκοσι χρόνια, από τότε που αυτή η γενιά δεν είχε ακόμα γεννηθεί.

Μια ακόμα γενιά στην Κύπρο, μεγαλώνει θεωρώντας δεδομένο ότι για να πάρουν μια βεβαίωση από το ΚΕΠ πρέπει να περιμένουν σε ατελείωτες ουρές και ότι για να βγάλουν ταυτότητα ή να ψηφίσουν πρέπει να ταξιδέψουν χιλιόμετρα.

***Για παράδειγμα, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου είναι οι ουρές που σχηματίζονται στα ΚΕΠ και στα γραφεία κοινωνικών ασφαλίσεων. Αυτό θα μπορούσες πολύ εύκολα με έναν μοναδικό αριθμό, να συμπληρώνεις την αίτηση σου από το σπίτι σου.

Ας σκεφτούμε τι έκανε αυτή τη χώρα απο πάμπτωχο δορυφόρο της ΕΣΣΔ να γίνει παγκόσμιος πρωτοπόρος στην πληροφορική. Σίγουρα το ένα είναι η πολιτική βούληση. Από όλους.

Η Εσθονία σε έξι λεπτά: https://www.youtube.com/watch?v=NAxOUBMMQd4