ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

April 14th, 2021|Θέσεις|

Η επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της χρηματοοικονομικής κρίσης και ύφεσης του 2013 και η συνεπαγόμενη αύξηση των αναγκών κοινωνικής πρόνοιας, έθεσαν την κοινωνική πολιτική ως άμεση [...]