ΠΑΙΔΕΙΑ

April 14th, 2021|Θέσεις|

Παρά το ψηλό ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρατηρείται χαμηλό ποσοστό εγγραφής στην επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και χαμηλό ποσοστό αποφοίτων σε θέματα Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM). Επιπλέον, η [...]