ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

April 14th, 2021|Θέσεις|

Η Κύπρος θα πρέπει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας για να καταστεί καινοτόμα και με νέους παραγωγικούς τομείς, ούτως ώστε να διαφυλάξουμε την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη, [...]