ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

April 14th, 2021|Θέσεις|

Η Κύπρος θα πρέπει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας για να καταστεί καινοτόμα και με νέους παραγωγικούς τομείς, ούτως ώστε να διαφυλάξουμε την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη, [...]

Ενναλακτικός Τουρισμός

February 16th, 2021|Θέσεις|

Η πανδημία, ακινητοποίησε όλες τις αγορές παγκοσμίως, με τον τουρισμό να είναι ίσως, ο μεγαλύτερος πληγέντας. Ο τουρισμός, εν αγαστή σύμπνοια, αποτελεί την ατμομηχανή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της [...]

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

February 16th, 2021|Θέσεις|

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αφορά στην αξιοποίηση και χρήση Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του κράτους, στην παροχή υπηρεσιών αυξημένης ποιότητας [...]

Go to Top