ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

April 12th, 2021|Θέσεις|

Χωρίς αμφιβολία, η πραγματική δικαίωση των προσφύγων μόνο μέσω της λύσης μπορεί να επιτευχθεί. Την ίδια στιγμή, όμως, οφείλουμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν επωμισθεί το [...]

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ & ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

April 12th, 2021|Θέσεις|

Λόγω του φαινομένου της αστυφιλίας, οι περιοχές της υπαίθρου, και κυρίως οι πιο απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα, εμφανίζουν πληθυσμιακή αποψίλωση, έλλειψη επιχειρηματικών δράσεων και ευκαιριών εργασίας, γερασμένη πληθυσμιακή σύνθεση, [...]

ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

April 12th, 2021|Θέσεις|

Οι δείκτες ανεργίας στη νεολαία παραμένουν ακόμη σε ψηλά επίπεδα. Σε αυτό πλαίσιο, η προώθηση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας αποτελεί καθοριστικής σημασίας πολιτική, με σημαντικές κοινωνικές προεκτάσεις αλλά και οικονομικά οφέλη. [...]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

April 12th, 2021|Θέσεις|

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, το φαινόμενο της αυξανόμενης θέρμανσης του πλανήτη, η εναλλαγή μεγάλων περιόδων ξηρασίας και έντονων βροχοπτώσεων, η λειψυδρία, οι καύσωνες και η απώλεια της βιοποικιλότητας, αποτελούν δυσμενείς [...]

ΥΓΕΙΑ

April 12th, 2021|Θέσεις|

Η πανδημία αποτέλεσε μια τεράστια πρόκληση για το σύστημα υγείας, που, χάρη στο ΓΕΣΥ, άντεξε τις ασφυκτικές πιέσεις που ασκήθηκαν. Την ίδια στιγμή, όμως, ανέδειξε την ανάγκη να ληφθούν πρόσθετα [...]

Ενναλακτικός Τουρισμός

February 16th, 2021|Θέσεις|

Η πανδημία, ακινητοποίησε όλες τις αγορές παγκοσμίως, με τον τουρισμό να είναι ίσως, ο μεγαλύτερος πληγέντας. Ο τουρισμός, εν αγαστή σύμπνοια, αποτελεί την ατμομηχανή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της [...]

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

February 16th, 2021|Θέσεις|

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αφορά στην αξιοποίηση και χρήση Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του κράτους, στην παροχή υπηρεσιών αυξημένης ποιότητας [...]

Go to Top