Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28/06/2022, η παρουσίαση της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας της ΕΕ Youth Wiki, με τη συμμετοχή 35 εκπροσώπων δημόσιων, ημικρατικών και μη κυβερνητικών φορέων.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε το περιεχόμενο της πλατφόρμας, η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους τεχνοκράτες, τους youth workers και τις οργανώσεις νεολαίας, καθώς μπορούν να αντλήσουν δεδομένα και καλές πρακτικές για πολιτικές και δράσεις που ισχύουν τόσο στην Κύπρο όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, γύρω από μια πληθώρα θεμάτων, όπως η απασχόληση των νέων, η συμμετοχή, η υγεία, η κατάρτιση και πολλά άλλα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της διοργάνωσης παρουσιάστηκαν οι δράσεις που πραγματοποίησε μέχρι στιγμής ο Οργανισμός Νεολαίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 και έγινε αναφορά στις επικείμενες δράσεις του ΟΝΕΚ.