Το επίπεδο του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των νέων μελέτησε παγκύπρια έρευνα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με τον ερευνητικό οργανισμό IMR– Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σήμερα στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης στην παρουσία κρατικών αξιωματούχων και εκπροσώπων διαφόρων υπηρεσιών και φορέων.

Στην έρευνα συμμετείχαν 500 νέοι και νέες, ηλικίας 15 ετών, από διάφορα σχολεία της Κύπρου. Η έρευνα μελέτησε το βαθμό εξοικείωσης των νέων με βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες, τις στάσεις και τις αντιλήψεις τους για το χρήμα και την ικανότητα διαχείρισης διαφόρων χρηματοοικονομικών και ψηφιακών εργαλείων.

Σύμφωνα με την επιστημονική ανάλυση των ευρημάτων από τον Δρ Παναγιώτη Ανδρέου, Αναπλ. Καθηγητή στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), μόνο περίπου 2 στα 10 άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα φαίνεται να έχουν επαρκές επίπεδο χρηματοοικονομικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Μέσα από την έρευνα, διαφαίνεται αδυναμία αντίληψης βασικών χρηματοοικονομικών εννοιών, όπως το επιτόκιο, ο τόκος, ο ανατοκισμός, ο πληθωρισμός και ο δανεισμός.

Η συντριπτική πλειοψηφία των νέων (73%), εμπιστεύεται τους γονείς/ κηδεμόνες τους ως την κύρια πηγή πληροφόρησής τους σχετικά με θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

Οι νέοι της Κύπρου σήμερα, φαίνεται να είναι ενήμεροι σχετικά με πληθώρα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, χαρακτηρίζοντας ως πιο σημαντικά για το μέλλον τους την πιστωτική κάρτα (54%), το ασφαλιστικό σπουδαστικό σχέδιο (28%) και τον τραπεζικό δανεισμό (18%).

Όσο αφορά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν οι νέοι, ως τα επικρατέστερα αναδεικνύονται η πιστωτική κάρτα (38%), οι υπηρεσίες Revolut/Junior Revolut (20%) και Paypal (20%) και o αποταμιευτικός λογαριασμός (18%), ενώ το 25% των νέων δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμη κανένα χρηματοοικονομικό προϊόν ή υπηρεσία. Ταυτόχρονα, σε ποσοστό που ξεπερνά το 50% δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν ψηφιακά κανάλια όπως είναι το online banking.

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας καταλήγει σε κάποια ανησυχητικά συμπεράσματα. Συγκεκριμένα, οι νέοι/νέες με χαμηλότερες χρηματοοικονομικές επιδόσεις φαίνεται να έχουν την τάση να δίνουν περισσότερη σημασία στις επιθυμίες παρά στις ανάγκες τους, να έχουν ροπή στο να ξοδεύουν τα χρήματα τους και διακατέχονται από χαμηλότερη αυτοπεποίθηση στο να διαχειρίζομαι τα δικά τους χρήματα.

Τέλος, η πλειοψηφία των νέων (76%) θεωρεί πως θα έπρεπε οι μαθητές να διδάσκονται στο σχολείο χρηματοοικονομικά ζητήματα, όπως το επιτόκιο, οι συναλλαγές με τις τράπεζες, τα ψηφιακά νομίσματα.

Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα της έρευνας στη σελίδα του Τομέα Πολιτικής.