Το προγραμμα YoungCities, ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες στηρίζοντας νέες και νέους ώστε να γίνουν φορείς θετικής αλλαγής στις κοινότητες τους μέσα από την υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών που οι ίδιοι προτείνουν.

Στις 10 Φεβρουαρίου 2023 έγιναν τα εγκαίνια του “Youth House of Art and Culture” της αναβάθμισης του Πολυκέντρου Νεότητας Αθηένου όπως την οραματίστηκαν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στο ΥοungCities.

Σύντομα ανακοινώνουμε τον νέο κύκλο δράσης του προγράμματος με επέκταση και σε άλλες κοινότητες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την National Betting Authority – Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και τον Οργανισμό Νεολαίας.