Είχα την τιμή να εκπροσωπώ τους μαθητές της Κύπρου και να θέσω ζητήματα για την ενίσχυση της παιδείας, της οντότητας του μαθητή, τόσο στο σχολικό όσο και στον κοινωνικό χώρο.